بهترین کارکنان ، پزشکان و متخصصان برای درمان اثربخش
اصفهان، خیابان شمس آبادی، جنب بیمارستان عیسی بن مریم
ابتدای پارس غربی مجتمع پزشکی مریم، بلوک ۲، طبقه ۳
شماره تماس کلینیک
03132347727

آزمون نئو

160,000  تومان
آزمون نئو
زمان: 5760:00:00
240 سوال
2 شرکت کننده
160,000  تومان