بهترین کارکنان ، پزشکان و متخصصان برای درمان اثربخش
اصفهان، خیابان شمس آبادی، جنب بیمارستان عیسی بن مریم
ابتدای پارس غربی مجتمع پزشکی مریم، بلوک ۲، طبقه ۳
شماره تماس کلینیک
03132347727

آزمون میلون

160,000  تومان
آزمون میلون
زمان: 4200:00:00
175 سوال
0 شرکت کننده
160,000  تومان