مهارت های ما

شما می توانید به متخصصان مدیفای اعتماد کنید

تومور شناسی
87 %
زنان و زایمان
65 %
توانبخشی
92 %
تیم ما

آشنایی با پزشکان مجموعه

پریسا اسکندری

بازی درمانگر

دکتر آریان رضایی

روانشناس کودک و نوجوان

فرزانه یمینی

روانشناس کودک و نوجوان

شیدا شیروانی

روانشناس بالینی

فاطمه نیسیانی

روانشناس بالینی

دکتر بهناز نیک کار

روانشناس بالینی

زهرا امینی

روانشناس وسواس کودک و نوجوان

دکتر علی قربانی

مشاور خانواده

دکتر فرناز عمادی فر

روانشناس فردی و خانواده

مشاوره رایگان دریافت کنید تماس با 021123456789