مشاوره تحصیلی چیست؟

مشاوره تحصیلی بخش مهمی از مدارس و مکان های آموزشی می باشد. مشاوران تحصیلی نقش مهمی درتمام مراحل درسی و شخصی دانش آموزان دارند و به آنها کمک می کنند در شرایط نا مساعد بتوانند مشکلات خود را حل کنند و از پس مسائل منفی آنها که مانع پیشرفتشان می شود جلوگیری کنند و علاوه بر آن، به آنها کمک می کنند تا در شرایط مثبت بتوانند بیشتری بهره و پیشرفت را داشته باشند.

در کلینیک نیک کار میتوانید با مشاور تحصیلی ما، مشاوره داشته باشید.

مسئولیت های اصلی

مشاوران تحصیلی دانش آموزان را برای درس خواندن تشویق می کنند، و سعی می کنند با ورود به مشکلات شخصی و درسی دانش آموزان، آنها را حمایت کرده و در حل ین مشکلات به آنها کمک کنند.

اکثر مشاوران تحصیلی که در مدارس کار میکنند، با مسئولین مدرسه، معلمان، والدین و روانشناسان در ارتباط هستند و سعی می کنند از نظرات و مشورت های آنان، در پیشرفت دانش آموزان کمک کنند.

این مشاوران تحصیلی راهنماهیی های جامع و با استفاده از پشتیبانی های مختلف، سعی می کنند به دانش آموزان کمک کنند تا در کلاس درس موفق عمل کنند. شاعی ترین مشکلات دانش آموزان شامل اضطراب، زندگی شخصی، مشکل در درس خواندن، مدیریت استرس و مشکلات عاطفی گوناگون است.

رفع مشکلات غیر درسی

علاوه بر تلاش برای پشتیبانی و پیشرفت های درسی برای دانش آموزان، مشاوران تحصیلی ممکن است با مشکلات دیگری نیز مواجه شوند که برای رفع آنها نیاز به دخالت مستقیم یا غیر مستقیم آنها باشد؛ مانند مشکلات خانوادگی و مشکلات عاطفی دانش آموزان.

در نتیجه، این افراد باید نسبت به مسائل دید بازی داشته باشند و توانایی درک بسیاری از مسائل حساس را داشته باشند. نمونه های شایع این مشکلات که اکثر مشاوران تحصیلی با آنها مواجه می شوند، شامل موارد زیر است:

 • قلدری، خشم و دعوا بین دانش آموزان
 • بلوغ و مشکلات مربوط به این سن
 • مشکلات شخصی و رشدی
 • مشکلات خانوادگی
 • مورد تمسخر واقع شدن
 • بی انگیزگی
 • مشارکت های خانوادگی مثبت
 • بی انگیزگی دانش آموزان برای درس خواندن
 • مشکلات دانش آموزان با معلمان و یا هریک از افراد کادر مدرسه
 • مشکلات سرویس و حمل و نقل دانش آموزان
 • مشکلات پایه ای و درسی
 • برطرف کردن عوامل استرس زا در زندگی دانش آموز
 • برطرف کردن عوامل استرس زا در مدرسه یا کلاس درس دانش آموزان
 • ارائه پیشنهادات در زمینه رشد درسی
 • طرح برنامه درسی برای دانش آموزان